รู้หรือไม่ การแพ้โปรตีนนมวัวเป็นจุดเริ่มต้นของการแพ้อื่นๆ

     เพราะอาการแพ้นมวัวคือการแพ้อาหารอย่างหนึ่ง ดังนั้นเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวจึงมีโอกาสที่จะแพ้

     อาหารอื่นๆ ด้วย เช่น ไข่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง แป้งสาลี อาหารทะเล ฯลฯ  ที่สำคัญ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การแพ้โปรตีนนมวัวเป็นเหมือนก้าวแรกของการพัฒนาไปเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ เมื่อเด็กโตขึ้น เช่น หอบหืด จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือผื่นผิวหนัง เมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ (เช่น ฝุ่นละออง) โดยลำดับขั้นของการ

     เกิดภูมิแพ้จากขั้นหนึ่งไปสู่ขั้นหนึ่งในช่วงชีวิต เรียก Allergic March  (Wahn U. What drives the allergic march? Allergy 2000:55:591-9.)

     การป้องกันการแพ้โปรตีนนมวัวในเด็กที่มีความเสี่ยงตั้งแต่แรกคลอด เช่น มีพ่อแม่เป็นภูมิแพ้  เพื่อลดโอกาสแพ้โปรตีนนมวัวตั้งแต่ต้น ไปจนถึงการป้องกันในเด็กที่มีการแพ้โปรตีนนมวัวอยู่แล้วไม่ให้ลุกลามไปแพ้อย่างอื่นตามมา หรือ Allergic March  จะช่วยลดปัญหาภูมิแพ้ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อพัฒนาการของลูกน้อยต่อไป

การป้องกันการแพ้โปรตีนนมวัว

  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ – โดยควรให้ลูกได้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน  
  • เลือกนมสูตรพิเศษให้ลูก - ในกรณีที่คุณแม่มือใหม่ไม่สามารถให้นมลูกด้วยตัวเองได้หรือจำเป็นต้องให้นมสูตรผสม ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเลือกนมสูตรที่ทำให้เกิดการแพ้น้อย หรือไม่ทำให้เกิดการแพ้ เพื่อป้องกันลูกแพ้โปรตีนนมวัว