การแพ้โปรตีนนมวัว เกิดจากการที่ร่างกายคิดว่าโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว เป็นสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นนม Nutramigen หรือนมสำหรับเด็กแพ้นมวัว จึงเป็นการทำให้โปรตีนในนมวัวมีขนาดเล็กลง จนร่างกายไม่รับรู้ว่าเป็นโปรตีนนมวัวอีกต่อไป ซึ่งนม Nutramigen สูตรที่ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลงมีอยู่ 3 สูตร ดังนี้

1. นม Nutramigen สูตรโปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolyzed Protein)

ซึ่งโปรตีนในนมสำหรับเด็กพร่องนมวัวในสูตรนี้จะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลสายสั้นๆ ทำให้มีอนุภาคเล็กลง เป็นนมสำหรับเด็กแพ้นมวัว ที่เหมาะสำหรับเด็กที่ครอบครัวที่มีประวัติภูมิแพ้

2. นม Nutramigen สูตรโปรตีนย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein)

โปรตีนในนมจะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กและบางส่วนอาจถูกย่อยจนเป็นกรดอะมิโน ทำให้ไม่เกิดการกระตุ้นอาการแพ้ ซึ่งนมสำหรับเด็กแพ้นมวัวสูตรนี้เป็นสูตรที่องค์กรนานาชาติแนะนำให้ใช้สำหรับเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว

3. นม Nutramigen สูตรกรดอะมิโน (Amino Acid Based Formula)

นมสูตรกรดอะมิโนนี้เป็นนมที่เหมาะสำหรับเด็กแพ้นนมวัวและโปรตีนจากอาหารหลายชนิด หรือมีระบบย่อยอาหารผิดปกติเมื่อให้นมวัวสูตรโปรตีนย่อยละเอียดแล้วไม่ดีขึ้น

ส่วนประกอบสำคัญของนม nutramigen

     พบว่าโปรตีนเคซีนที่ผ่านการย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein) และจุลินทรีย์สุขภาพ แล็คโตบาซิลลัส รามโนซัส จีจี (Lactobacillus rhamnosus GG, LGG) มีส่วนช่วยลดภาวะการแพ้โปรตีนนมวัว ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเลือกนมสำหรับเด็กแพ้นมวัวในสูตรที่เหมาะสมกับอาการของลูกค่ะ