การแพ้โปรตีนนมวัว เกิดจากร่างกายคิดว่าโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว เป็นสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นนม Nutramigen หรือ นมสำหรับเด็กแพ้นมวัว จึงเป็นการทำให้โปรตีนในนมวัวมีขนาดเล็กลง จนร่างกายไม่รับรู้ว่าเป็นโปรตีนนมวัวอีกต่อไป ซึ่งนม Nutramigen สูตรที่ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลงมีอยู่ 3 สูตร ดังนี้

  • นมสูตรโปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน  (Partially Hydrolyzed Protein) ซึ่งโปรตีนในนม    จะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลสายสั้นๆ ทำให้มีอนุภาคเล็กลงเหมาะสำหรับเด็กที่ครอบครัวที่มีประวัติภูมิแพ้
  • นมสูตรโปรตีนย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein) โปรตีนในนมจะถูกย่อยจนได้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก และบางส่วนอาจถูกย่อยจนเป็นกรดอะมิโน ทำให้ไม่เกิดการกระตุ้นอาการแพ้  ซึ่งนมสำหรับเด็กแพ้นมวัว สูตรนี้เป็นสูตรที่องค์กรนานาชาติแนะนำให้ใช้สำหรับเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว
  • นมสูตรกรดอะมิโน (Amino Acid Based Formula)   ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กแพ้นนมวัวชนิดรุนแรง และโปรตีนจากอาหารหลายชนิด หรือมีระบบย่อยอาหารผิดปกติเมื่อให้นมวัวสูตรโปรตีนย่อยละเอียดแล้วไม่ดีขึ้น

     พบว่าโปรตีนเคซีนที่ผ่านการย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein) และจุลินทรีย์สุขภาพ แล็คโตบาซิลลัส รามโนซัส จีจี (Lactobacillus rhamnosus GG, LGG) มีส่วนช่วยลดภาวะการแพ้โปรตีนนมวัว ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเลือกนมสูตรที่เหมาะสมกับอาการของลูกค่ะ