เมื่อคุณแม่มือใหม่รู้แน่ชัดว่าลูกแพ้โปรตีนนมวัว สิ่งที่ควรทำคือ...

  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และควรให้นมลูกอย่างต่อเนื่องไปอย่างน้อย 6 เดือน และคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงการกินนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวในระหว่างให้นมลูกด้วย
  • หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น   นั่นคือต้องงดการดื่มนมวัว   รวมถึงไม่กินอาหารเสริมหรือขนมที่มีนมวัวเป็นส่วนผสม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองอาจไม่รู้ว่าอาหารชนิดนั้นมีนมวัวผสมอยู่หรือไม่  ก็เลี่ยงได้ด้วยการไม่ให้ลูกกินขนม หรืออาหารที่ไม่มีส่วนประกอบข้างบรรจุภัณฑ์
  • เลือกนมสูตรพิเศษให้ลูก   ในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถให้นมลูกด้วยตัวเองได้หรือจำเป็นต้องให้นมสูตรผสม ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเลือกนมสูตรสำหรับการแพ้โปรตีนนมวัวที่เหมาะสม

     การดูแลลูกน้อยที่มีภาวะแพ้โปรตีนนมวัวอย่างใส่ใจ จะช่วยให้อาการนี้ของลูกค่อยๆ ดีขึ้นได้ค่ะ