ในช่วง 6 สัปดาห์แรกนี้ คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอาการอ่อนเพลีย ซึ่งเป็นสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์ ในช่วงนี้ีทารกในครรภ์ของคุณจะโตขึ้นประมาณ 1 ซ.ม. กว่า ๆ หรือมีขนาดเท่าเล็บนิ้วโป้ง ซึ่งเป็นพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียว แม้ว่าหน้าตาของลูกจะยังไม่พัฒนาขึ้นเป็นรูปเป็นร่างในช่วงตั้งครรภ์เดือนแรก แต่ตา หู และปากของทารกจะเริ่มปรากฏให้เห็นลาง ๆ 

 

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ คือช่วงการพัฒนาของหลอดประสาท (neural tube) ซึ่งเป็นโครงสร้างรูปร่างคล้ายท่อที่จะเติบโตกลายเป็นสมอง ไขสันหลัง ระบบประสาท และกระดูกสันหลังของทารกต่อไป

ภายในหกสัปดาห์แรก สมองของทารกจะเริ่มแบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาอย่างชัดเจน แต่ไม่ได้มีเพียงสมองเท่านั้นที่กำลังพัฒนาขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อลูกในครรภ์อายุครบ 2 เดือน หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดจะเริ่มพัฒนาขึ้นเช่นกัน นั่นหมายความว่าหัวใจของทารกจะเริ่มเต้นอยู่ในตัวคุณ และเต้นเร็วกว่าหัวใจของคุณสองเท่าเลยทีเดียว