เข้าสู่สัปดาห์ที่ 23 -26 ของการตั้งครรภ์ ลูกในครรภ์เริ่มดิ้นและเตะมากขึ้น

คุณแม่จะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลูกในครรภ์มากขึ้นในช่วงเดือนนี้ เพราะทารกจะเริ่มเตะ ม้วนตัว และหกคะเมนตีลังกาไปมาเพื่อฝึกทักษะด้านการเคลื่อนไหว บวกกับขนาดร่างกายของทารกที่โตขึ้น จนถึงประมาณ 11 - 16 นิ้ว (28 - 40 ซ.ม.) และหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัม คุณแม่อาจจะเริ่มสังเกตได้ว่าเวลานอนของลูกไม่ตรงกับของคุณแม่ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะทารกจะเริ่มเคลื่อนไหวน้อยลงเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น เพราะเขาจะมีที่ให้ขยับตัวน้อยลง

การเคลื่อนไหวของทารกตั้งแต่ในครรภ์จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านการกิน ดื่ม และหายใจของเขาในช่วงหลังคลอดด้วย นอกจากนี้สมองของทารกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในครรภ์ก็ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ในช่วงสัปดาห์ที่ 24 -25 เซลล์ประสาท (นิวรอน) ซึ่งทำหน้าที่ส่งผ่านคลื่นไฟฟ้าในระบบประสาท และเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ จะเริ่มเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของสมองของทารกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานหลังจากที่ทารกคลอด