ลูกสามารถรับรู้กลิ่นต่างๆ มากขึ้น และร่างกายที่กำลังเติบโตขึ้นของเขาจะทำให้คุณแม่น้ำหนักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในช่วงเดือนที่ 7 ของการตั้งครรภ์ เซลล์ประสาทรับกลิ่นของทารกจะเริ่มพัฒนา และสามารถรับรู้กลิ่นต่าง ๆ ได้แล้ว ในช่วงไตรมาสนี้ ลูกของคุณจะตอบสนองต่อกลิ่นต่าง ๆ โดยอาจทำหน้าเบะหรือขยับศีรษะ นั่นหมายความว่าหลังจากที่เขาคลอดออกมา เขาจะสามารถจดจำและรู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นของคุณแม่ได้

นอกจากประสาทการรับกลิ่นแล้ว ลูกของคุณก็กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงไตรมาสที่ 3 ทารกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าสามเท่า น้ำหนักของเขาอาจขึ้นไปถึง 2.2 กิโลกรัม และขนาดตัวยาวประมาณ 12 - 18 นิ้ว (30 - 45 ซ.ม.) ในช่วงนี้ทารกจะเริ่มสร้างชั้นไขมัน ซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายเมื่อเขาคลอดออกมา ไขมันนี้ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานหลังคลอดอีกด้วย นอกจากนี้ ร่างกายของทารกจะถูกเคลือบไปด้วยแว็กซ์ธรรมชาติ ซึ่งช่วยปกป้องผิวของเขา

ในช่วงไตรมาสนี้คุณแม่อาจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ถึง 4.5 - 8 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับน้ำหนักขึ้นประมาณ 0.45 กิโลกรัมในแต่ละสัปดาห์ ด้วยความที่ทารกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ประสาทการได้ยินของทารกพัฒนาสมบูรณ์เมื่อตั้งครรภ์ 7 เดือน ประสาทสัมผัสอื่น ๆ ของเขาก็พัฒนาไปค่อนข้างมากแล้วเช่นกัน ลูกของคุณจะเริ่มตอบสนองต่อเสียง แสง และความเจ็บปวดต่าง ๆ ได้แล้ว