เดือนที่  1  

       เดือนนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาที่แม่และเด็กต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันอยู่ เพราะการกินการนอนของลูกน้อยยังไม่เป็นระบบนัก คือมีช่วงเวลางีบหลับและตื่นสลับกัน 7-8 ครั้งต่อวัน หรือเรียกได้ว่าตื่นร้องกันทุก 2 ชั่วโมงประมาณนั้น แต่เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นราว 2 สัปดาห์ ลูกจะเริ่มมีช่วงเวลาหลับยาวนานขึ้น ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งทำให้คุณแม่มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วย

การเรียนรู้

 • ลูกเริ่มมองเห็นหน้าคุณแม่ชัดขึ้นกว่าช่วงแรกเกิดโดยเฉพาะเวลามีคนเข้ามาใกล้ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่สมองเริ่มกำกับกล้ามเนื้อตา บังคับให้ลูกจับภาพใบหน้าคนได้มากขึ้น และประสาทตาสองข้างทำงานประสานกันมากขึ้น
 • ลูกค่อยๆ เริ่มเรียนรู้ว่ากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนอน และเขาก็ควรนอนเหมือนคนอื่นๆ เช่นกัน
 • ลูกเริ่มจดจำสิ่งของที่เห็นซ้ำๆ ในช่วงเวลาห่างกัน 2-3 วินาทีได้บ้างแล้ว เช่น นาฬิกาแขวนผนัง ตู้ หรือขอบเตียงนอน  คุณแม่จึงควรแขวนโมบายล์ไว้ในระยะที่ลูกสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยพัฒนาการมองเห็นของลูกและช่วยให้ลูกเพลิดเพลินเวลาที่เขาต้องตื่นอยู่คนเดียว
 • ลูกเริ่มปรับตัวและพร้อมจะเรียนรู้โลกรอบตัวบ้างแล้ว สังเกตได้จากการที่ลูกนอนน้อยลงและชอบให้อุ้มเดิน เพื่อที่จะได้มองสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น

การเคลื่อนไหว

 • เดือนนี้ลูกยังไม่สามารถพยุงศีรษะให้ตั้งตรงได้และมักจะหงายไปข้างหลังหรือผงกมาด้านหน้า ดังนั้น เวลาอุ้มลูกน้อยจึงต้องประคองบริเวณคอไว้ให้ดี
 • ถ้าจับลูกนอนคว่ำ ลูกจะสามารถหันหน้าไปด้านข้างเพื่อหายใจได้และเมื่อจับนอนหงายอาจพลิกตัวตะแคงข้างได้
 • การเคลื่อนไหวแขนขาของลูกยังเป็นไปในลักษณะของปฏิกิริยาอัตโนมัติอยู่
 • หากขณะที่ลูกขยับแขนไปมาแล้วบังเอิญมือมาใกล้ๆ ปาก ลูกจะดูดอมมือนั้นอย่างสบายอารมณ์ทีเดียว

การสื่อสาร

 • ลูกยังสื่อสารกับคนรอบข้างด้วยเสียงร้องยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือและเงียบเสียงลงเมื่อมีคนมาอุ้ม
 • เมื่อได้ยินเสียงคน ลูกจะส่งเสียงโต้ตอบได้เป็นบางครั้ง
 • เสียงร้องของลูกคือการสื่อสารชนิดเดียวที่เขาสามารถบอกกับคนรอบข้างได้ว่า เขารู้สึก หิว ร้อน หนาว เปียกแฉะ และไม่สบายเนื้อตัวเอาเสียเลย คุณแม่และผู้เลี้ยงดูจึงต้องคอยใส่ใจและหมั่นสังเกต จับให้ได้ว่า เสียงร้องของลูกหมายถึงอะไร เพื่อตอบสนองการเลี้ยงดูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

อารมณ์และความรู้สึก

 • สามารถคาดเดาอารมณ์ความรู้สึกของลูกได้บ้างจากสีหน้า แววตา และท่าทาง เช่น ยามที่ลูกรู้สึกพึงพอใจ สีหน้าจะนิ่งๆ ดวงตาสุกใส ขยับแขนขาไปมา แต่ถ้าไม่สบอารมณ์ก็จะเบ้หน้าร้องไห้
 • ลูกจะสงบ และมีอารมณ์ที่ดีหากช่วงเวลาที่ลูกตื่นนอน คุณแม่ได้อุ้มไปเดินเล่น รับแดดอุ่น เปลี่ยนบรรยากาศแทนการนอนอยู่แต่ในที่เดิมๆ พร้อมพูดคุยกับลูกไปด้วย