คุณแม่ลองสังเกตอาการหลังกินนมของลูกว่ามีอาการไม่สบายท้องเหล่านี้หรือไม่

  • ร้องไห้โยเย ร้องกวน ทำท่าไม่สบายตัวหลังกินนม
  • อาเจียนบ่อย
  • แหวะนมบ่อยๆ
  • ถ่ายอุจจาระแข็ง
  • ท้องเสียบ่อยๆ
  • แน่นท้อง มีลม มีแก๊สในท้อง
  • ทารกท้องอืด ท้องป่องบ่อยๆ
  • ผายลมบ่อย
  • ตื่นเร็ว นอนยาก นอนหลับไม่สนิท (เพราะไม่สบายท้อง)

     หากลูกน้อยของคุณแม่มีอาการใดอาการหนึ่ง แสดงว่าลูกอาจจะมีปัญหากับการย่อยนม คุณแม่สามารถสามารถหาวิธีรับมือและแก้ไขอาการไม่สบายท้องเหล่านี้ของลูกได้ เช่น ปรับท่าการให้นมที่ป้องกันลูกกลืนลมเข้าท้อง ไล่ลมหลังลูกอิ่มนม เป็นต้น หากอาการไม่ดีขึ้น ลองปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกนมสูตรย่อยง่ายหรือนมสูตรอื่นๆที่อาจช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

คุณแม่ทราบวิธีรับมือที่ถูกต้องแล้ว ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบ คลิก!