โรคแพ้โปรตีนนมวัวคือ โรคที่ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานอย่างผิดปกติออกมา เพื่อต่อต้านโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัว  ซึ่งมักจะพบบ่อยในเด็กทารกในช่วงสองขวบปีแรก โดยเฉพาะเด็กทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ แล้วต้องทานนมผงดัดแปลง ในเด็กทารกระบบภูมิต้านทานและระบบทางเดินอาหารยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ เป็นผลให้ร่างกายแสดงอาการแพ้โปรตีนนมวัวออกมา

เด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวจะตัวเล็กและมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติหรือไม่ ?

     คุณแม่ที่มีลูกป่วยด้วยอาการแพ้โปรตีนนมวัวมักจะกังวลกันมากในเรื่องนี้ แน่นอนว่าในเด็กที่มีอาการแพ้โปรตีนนมวัวมาตั้งแต่แรกเกิด ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโต เพราะเด็กกลุ่มที่แพ้โปรตีนนมวัวจะไม่สามารถทานนมได้  ซึ่งนมถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมวัย เมื่อเด็กไม่สามารถทานนมได้ก็ย่อมส่งผลต่อร่างกายที่ไม่สามารถเติบโตให้เป็นไปตามช่วงวัยได้ จะพบว่าเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัว กับเด็กที่ปกติไม่มีอาการแพ้โปรตีนนมวัว สรีระการเติบโตของร่างกายจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เท่ากัน ทั้งที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันก็ตาม หากสังเกตง่ายๆ คือเด็กที่แพ้โปรตีนนมวัวจะตัวเล็กกว่าเด็กปกติ   

จะป้องกันอาการแพ้โปรตีนนมวัวให้ลูกได้อย่างไร?

     การดูแลป้องกันที่ดีที่สุด คือให้ลูกได้ทานนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน เพราะนมมีมีสารอาหารที่ครบถ้วน และยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายของลูกอีกด้วย  แต่ในกรณีที่เด็กทานนมแม่แล้วแพ้ อาจมาจากสาเหตุแม่ทานอาหารที่มีนมวัวเป็นส่วนประกอบ ส่วนคุณแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ อาจจะด้วยปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอ ฯลฯ  ทำให้ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมผงดัดแปลง ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกแพ้โปรตีนในนมวัวได้เช่นกัน  ซึ่งสาเหตุนี้มักพบเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ 

ถ้าจำเป็นจะต้องให้ลูกทานนมผงดัดแปลง จะต้องเลือกนมอย่างไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการแพ้โปรตีนนมวัว?

     อย่างที่บอกไปแล้วว่าระบบภูมิต้านทานและระบบทางเดินอาหารของลูกยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ง่ายต่อการกระตุ้นจากสิ่งที่ร่างกายคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม เนื่องจากย่อยไม่หมด อย่างโปรตีนในนมวัวซึ่งมีขนาดใหญ่ระบบย่อยไม่สามารถย่อยได้ ดังนั้นคุณแม่ควรเลือกนมสูตรโปรตีนผ่านการย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolyzed Protein) ที่พัฒนามาเพื่อเด็กแพ้โปรตีนนมวัว มีโปรตีนขนาดเล็กมากจึงไม่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ 

     การให้ลูกได้ทานนมสูตรโปรตีนย่อยอย่างละเอียดอย่างต่อเนื่อง จะช่วยรักษาอาการแพ้นมวัวในเด็กให้หายเป็นปกติได้ ควรให้ลูกทานอย่างต่อเนื่องถึง 1 ปี หรือมากกว่านี้แล้วแต่อาการที่เกิดขึ้นพร้อมกับคำแนะนำของคุณหมอเด็กนะคะ  

     เมื่อคุณแม่ทราบว่าลูกมีอาการแพ้นมจึงควรให้นมสูตรโปรตีนผ่านการย่อยอย่างละเอียดกับลูก เพื่อจะได้ช่วยรักษาให้อาการหายเร็วขึ้นค่ะ เมื่อลูกหายจากอาการแพ้นมวัวก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังช่วยให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพัฒนาการการเติบโตที่สมวัย และได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ