คุณแม่มือใหม่ที่มีลูกเล็กต่างต้องเคยพบปัญหา ลูกท้องอืด ท้องเสีย ร้องกวน และแหวะนมให้กังวลใจกันมาบ้างอย่างแน่นอน แม้ลูกที่ดูแข็งแรงก็ยังสามารถเกิดปัญหานี้ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความไม่สบายใจให้คุณแม่ได้มาก

     อาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ร้องกวน และแหวะนมในเด็กทารกช่วงวัยขวบปีแรกอาจเกิดจากระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารของเด็กเล็กยังพัฒนาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงยังย่อยและดูดซึมอาหารได้ไม่สมบูรณ์ซึ่งคุณแม่อาจคิดไม่ถึงว่าปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากนมที่ลูกกิน

ลูกท้องอืด ไม่สบายท้อง แหวะนม เกิดจากอะไร

     โปรตีนและน้ำตาลแลคโตสต่างก็เป็นสารอาหารสำคัญของทารก หากระบบทางเดินอาหารมีการทำงานที่สมบูรณ์ เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารเหล่านี้จะทำงานได้ 100% แต่ในทารกช่วงวัยขวบปีแรกเอนไซม์แลคเตสซึ่งทำหน้าที่ย่อยแลคโตสอาจทำงานได้เพียง 70% ส่วนเอนไซม์เอนเทอโรไคเนสซึ่งทำหน้าที่ย่อยโปรตีนทำงานได้เพียง 25>% ด้วยเหตุนี้น้ำตาลแลคโตสและโปรตีนบางส่วนจึงไม่ถูกย่อย และถูกส่งผ่านมาจากลำไส้เล็กไปสู่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีแบคทีเรียจำนวนมากอาศัยอยู่ และแบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยน้ำตาลแลคโตสและโปรตีนที่ตกค้างอยู่นี้ ทำให้เกิดแก็สในทางเดินอาหาร และเป็นสาเหตุให้ลูกท้องอืด ไม่สบายท้อง

     เนื่องจากทารกแต่ละคนมีพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารที่ไม่เท่ากัน อาการไม่สบายท้องจึงไม่เกิดกับทุกคน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจในกลุ่มคุณแม่ที่มีลูกอายุแรกเกิด - 12 เดือน พบว่า 56%* ของเด็กทารกมีอาการไม่สบายท้อง ไม่ว่าจะเป็นอาการลูกท้องอืด ท้องเสีย ร้องกวน และแหวะนม ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายตัว จนแสดงออกมาเป็นอาการหงุดหงิด งอแง อารมณ์ไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้สิ่งรอบตัวของลูก

(* จากการสำรวจในกลุ่มแม่คนไทยที่มีลูกอายุ 0-12 เดือน, ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.2548)
ตรวจเช็กอาการไม่สบายท้องของลูกน้อยที่นี่ คลิก!