เชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่มีลูกแพ้โปรตีนนมวัว อาจสงสัยว่าในเมื่อลูกแพ้โปรตีนนมวัวแล้วจะให้ลูกกินนมอื่นๆแทนได้ไหม เช่น นมแพะ นมแกะ หรือนมควาย คำตอบคือไม่ได้ค่ะ เนื่องจากนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังกล่าวจะมีโปรตีนหรือมีกรดอะมิโน เหมือนๆ กัน ทำให้เกิดอาการแพ้ได้เหมือนๆ กัน ฉะนั้นถ้าหากแพ้โปรตีนนมวัวแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะแพ้โปรตีนในนมของสัตว์เลี้ยงลูกนมชนิดอื่นๆ ด้วย

ความเชื่อผิดๆเรื่องนมแพะแพ้น้อยกว่านมวัว

ความเชื่อที่ว่าโปรตีนในนมแพะมีโอกาสแพ้น้อยกว่าโปรตีนในนมวัวนั้น แท้ที่จริงแล้วแพะกับวัวเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน น้ำนมที่ได้ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กัน คนที่แพ้โปรตีนนมวัวก็อาจจะแพ้โปรตีนนมแพะได้เช่นกัน อย่างที่ทราบกันว่าอาการแพ้นมนั้นเกิดจากการแพ้โปรตีนในนมแต่ละชนิด ซึ่งเมื่อเทียบระหว่างนมวัวกับนมแพะแล้วแม้จะมีโปรตีนบางตัวต่างกันแต่ก็มีโปรตีนหลายตัวที่เหมือนกัน เนื่องจากว่าเป็นโปรตีนจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกัน ฉะนั้นการเลือกนมแพะอาจไม่ใช่ทางแก้ไขสำหรับเด็กแพ้นมวัว การให้คนที่แพ้นมวัวดื่มนมแพะแทนนั้น จะได้ผลเฉพาะในรายที่มีสาเหตุการแพ้น้ำเหลืองวัว (bovine serum) ในนมวัวเท่านั้น ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย ผู้ที่แพ้น้ำเหลืองวัวก็จะมีอาการแพ้ต่อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวทุกชนิด ไม่ใช่เฉพาะกับนมเท่านั้นแต่คนที่แพ้นมวัวส่วนใหญ่มีสาเหตุการแพ้จากส่วนประกอบอื่นๆ ในเนื้อนมที่พบได้บ่อยคือการแพ้แลคโตส ในกรณีนี้การดื่มนมแพะจะไม่ใช่วิธีการแก้ไข เนื่องจากนมแพะก็มีแลคโตสเช่นกัน

ทางเลือกของเด็กแพ้โปรตีนในนมวัวและนมแพะ

โปรตีนที่ได้จากนมวัวนั้นคล้ายกันมากกับนมแพะและนมแกะ ซึ่งก็ทำให้เกิดการแพ้ในลักษณะที่คล้ายกับนมวัวด้วย ดังนั้นทั้งนมแพะ และนมแกะ ก็ไม่ควรดื่มแทนนมวัวเพื่อหวังลดอาการแพ้นม เมื่อสงสัยว่าลูกแพ้นมวัว สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ การงดนมวัวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวทุกชนิด นอกจากนมวัวหรือนมผงทั่วไปที่จะต้องงดแล้ว ต้องสังเกตฉลากของอาหารแต่ละชนิดว่ามีนมเป็นส่วนประกอบหรือไม่ และปรึกษาแพทย์หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้นมวัวจริง ๆ โดยมากแพทย์มักแนะนำให้ใช้นมสูตรพิเศษที่มีโปรตีนขนาดเล็กผ่านการย่อยอย่างละเอียดมาแล้ว เป็นโปรตีนขนาดเล็กไม่กระตุ้นให้เกิดการแพ้